Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Ö-varvet använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka: brottsliga gärningar inom varvsområdet, skydda personal, besökare samt företagets egendom. Försvarsmakten har även ett krav på kameraövervakning på deras fartyg under varvsvistelsen.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Ö-varvets kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Ö-varvet. Endast Säkerhetschefen har tillgång till det inspelade materialet.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till enbart företagets Säkerhetschef.

Inspelning kommer att ske 24h/dygn på alla säkerhetskajer och på försvarets båtar. Övriga kameror kommer enbart att spela in efter ordinarie arbetstider. dvs 15.30-06.30 samt hela helger och röda dagar.

Kameraövervakning och den enskildes rättigheter

Ö-varvet AB har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats.

Kontaktuppgifter

Frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplade till Ö-varvets kameraövervakning kan ställas till Säkerhetschefen, brevledes till: Ö-varvet AB, Box 1083, 47522 Öckerö eller med epost till security@ovarvet.se.