Våra tjänster

Våra huvudsakliga tjänsteområden är idag:

 • Torrsättning
 • Reparation / service
 • Jour/ klassningar
 • Ombyggnation
 • Nybyggnation
 • Konstruktion av vinschar & tråltrummor
 • Marinelektronik
 • El
 • Motor

Torrsättningen är kärnan i vår verksamhet då denna är direkt nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda många av våra andra tjänster.

Vi har sju olika yrkeskategorier som tillsammans har kompetens och kapacitet att utföra alla arbeten inom följande områden:

 • Konstruktion
 • Bottenarbeten som rengöring och målning
 • Plåt- och svetsarbeten
 • Rörläggeri
 • Elektronikarbeten
 • Mekaniska motorarbeten