Våra tjänster

Våra tjänster

Vad vi gör

Torrsättningen är kärnan i vår verksamhet då denna är direkt nödvändig för att vi ska kunna erbjuda många av våra andra tjänster.

Vi har sju olika yrkeskategorier som tillsammans har kompetens och kapacitet att utföra alla arbeten inom följande områden:

Torrsättning

Torrsättning är kärnan i vår verksamhet. Vi har slip, kranbilar, fartygsliftar och fartygsvagnar med stor kapacitet.

Läs mer

Reparation & Service

På varvet finns kompetens och kapacitet att utföra alla typer av renoveringar och service. Vi kan bistå med fullservice till samtliga fartyg upp till 900 ton.

Läs mer

Ombyggnation

Ombyggnation är idag en av de största delarna av Ö-varvets verksamhet. Vi förfogar idag över samtliga av de yrkeskategorier som fordras för att genomföra en ombyggnation.

Läs mer

Vinschar & Tråltrummor

Vi har idag en väletablerad försäljning och tillverkning av vinschar och tråltrummor på vår anläggning på Hönö.

Läs mer

Marinelektronik

Genom Marine In West levererar, installerar och servar vi marinelektronik. Vårt motto är att ge kunden de bästa funktionaliteterna till ett komplett system.

Läs mer

Nybyggnation

Vi har lång erfarenhet av fartygskonstruktioner och kompetens att rita, bygga och utrusta ett fartyg helt efter kundens önskemål.

Läs mer

El

Vi hanterar allt från 12 till 440 volt växelström. Vi konstruerar elsystem, bygger ut befintliga system, montering av utrustning, ritningar, beräkningar och reparationer.

Läs mer

Motor

I vår motorverkstad utför vi alla typer av service och reparationer på dieselmotorer för den kommersiella marknaden.

Läs mer

Ytbehandling

Vi arbetar med alla typer av ytbehandlingar för fartygskonstruktioner. Våra tjänster består av vattenblästring, rostskyddsmålning och sprutning.

Läs mer

Jour

Företaget har idag personal i alla de yrkesgrupper som behövs för att serva kunder inom den kommersiella sjöfarten upp till 900 ton.

Läs mer

Björnhuvudet

Prisuppgifter för hyra av kajplats, elavgifter och dygnsavgift för myndighetsfartyg.

Läs mer