Om företaget

Image
Ö-varvet AB

Aktivt kvalitetsarbete under ständing utveckling för våra kunder

Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation /servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför till exempel tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.

Under 2000-talet har vi genomfört stora för­ändringar, vilket medfört att vi stolt kan säga att vi har en modern anläggning.

Förändringarna har resulterat i nya torrsättningsmöjligheter, nya kajer, större hamndjup och anpassade verkstäder för alla yrkesgrupper. Säkerheten har förstärkts med inhägnader och avgränsningar mot övriga verksamheter i området. Under 2009 invigde vi även vår nya skrovhall samt våra nya kontor och projektutrymme.

2011 utökades torrsättningsmöjligheten med en fartygsvagn för upp till 300 ton.

Verksamheten har även organisationsmässigt förbättrats och dessutom miljösäkrats. Med detta i ryggen känner vi att vi har en bra grund för framtiden.

0+

Års erfarenhet

0m

Kajplatser

0m

Hamndjup

Vår affärsidé

Kvalitet

Ö-varvet ingår i Ö-borgen koncernen. 

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Ö-varvet - Carmona

Ö-varvet ingår i Ö-borgen koncernen

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy

Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Sedan 2003 är Ö-varvets verksamhet certifierad enligt standarden ISO-14001. 

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Sedan 2003 är Ö-varvets verksamhet certifierad enligt standarden ISO-14001. 

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Vår miljöpolicy

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.

Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Säkerhet

Ö-varvet arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet.

Vilket innebär bland annat att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.

Säkerhetsgruppen hanterar:

Säkerhetsgruppen hanterar:

SÄK

Föreningen Sveriges Varv, med arbets­miljö­verkets benägna tillstånd, har under 2019 beslutat att i tillägg till Arbets­miljö­verkets väglednings­dokument, som sitt eget säkerhets­reglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”Arbeten på fartyg” i uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Ö‑varvet AB och beskriver:

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada.

VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Ö‑varvet AB. Operativt ansvarig för säkerhets­arbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar.

Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Ö‑varvet AB inklusive kontakter med externa intressenter.

Snabba fakta

Snabba fakta

Slip

0 ton

Slip mått
70 x 12 meter

Fartygsliftar
150 + 300 ton

Trailers
50 + 150 ton

Kranbil
90 tm

Kran 1

60 meter – 1,4 ton
10 meter – 8 ton

Kran 2
30 meter – 1 ton
5 meter – 4 ton

Kajplatser
550 meter

Hamndjup
6,5 meter

Färskvatten
Alla kajer

Landström
Upp till 125 ampere

Ö-varvet - Kran

Slip

0 ton

Slip mått
70 x 12 meter

Fartygsliftar
150 + 300 ton

Trailers
50 + 150 ton

Kranbil
90 tm

Kran 1
60 meter – 1,4 ton
10 meter – 8 ton

Kran 2
30 meter – 1 ton
5 meter – 4 ton

Kajplatser
550 meter

Hamndjup
6,5 meter

Färskvatten
Alla kajer

Landström
Upptill 125 ampere

Övriga faciliteter

Trådat och trådlöst internet med gästzon, fri tillgång till arbetsplatser med datorstationer.
Vi erbjuder även kost och logi vid övernattning i våra lägenheter.

Kunder

Ofta är våra kundrelationer väldigt långa och över generationer, vårt mål är att över tid vara en pålitlig leverantör som tar till sig kundernas önskemål och behov på ett positivt sätt.

Vårt mål är att vara leverantören

Vi är tacksamma att få ha följande kunder hos oss: