Om företaget

Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation/servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför t ex tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.

Under 2000-talet har vi genomfört stora förändringar, vilket medfört att vi stolt kan säga att vi har en modern anläggning. Förändringarna har resulterat i nya torrsättningsmöjligheter, nya kajer, större hamndjup och anpassade verkstäder för alla yrkesgrupper. Säkerheten har förstärkts med inhägnader och avgränsningar mot övriga verksamheter i området. Under 2009 invigde vi även vår nya skrovhall samt våra nya kontor och projektutrymme.
2011 utökades torrsättningsmöjligheten med en fartygsvagn för upp till 300 ton.

Verksamheten har även organisationsmässigt förbättrats och dessutom miljösäkrats. Med detta i ryggen känner vi att vi har en bra grund inför framtiden.