Torrsättning

Slip
Ö-varvet har idag en modern och rationell torrsättningsfunktion som är hjärtat i verksamheten. Slipkapaciteten är 900 ton med måtten 70x12m och som klarar upp till  6,5 meter djupa fartyg. Slipen uppfyller miljökraven med uppsamlingsränna och uppsamlingscistern där vi samlar upp miljöavfallet för återvinning.

Hoist
Fartygsliften lyfter fartyg och båtar upp till 150 och 300 ton. Liften ger oss möjlighet att torrsätta många fartyg under samma period och placera dem tryggt på vårt varvsområde, som under 2011 har fördubblats.

Trailer
2 stora fartygsvagnar vars funktion och lyftförmåga (50 ton + 150 ton) ger oss stora och säkra möjligheter att rangera båtar och fartyg på varvsområdet.

Kran
Kranbilen med 90 TM kran ger oss stor flexibilitet att torrsätta och rangera båtar inom varvsområdet och transportera till eller från våra anläggningar.