Ombyggnation

Ombyggnation är idag en av de största delarna av Ö-varvets verksamhet. Vi förfogar idag över samtliga av de yrkeskategorier som fordras för att genomföra en ombyggnation.

Vårt mål är att ge kunderna en trygg entreprenad med en kvalificerad totallösning där målet alltid är att leverera enligt överens-kommen tid och pris.