Jour

Företaget har idag personal i alla de yrkesgrupper som behövs för att serva kunder inom den kommersiella sjöfarten upp till 900 ton.

Vi har ett väl utvecklat system för jourverksamhet inom alla våra tjänsteområden.

Övriga Tjänster

Vi tillhandahåller även tjänster inom hydraulik, vvs, ventilation, plåtbearbetning och snickeri. Kontakta gärna respektive tjänsteansvarig för mer information kring dessa tjänster.