Historik

Varvet startades 1916, som reparationsvarv för fiskebåtar, av Ernst Backman – född på Kornö utanför Lysekil. År 1945 tog sönerna Gösta och Hugo Backman över verksamheten och företaget sysselsatte då mellan 5 och 10 personer. Huvudnäringen var fisket.

Nästa generation Backmans var Rune som son till Gösta Backman tog över verksamheten 1966 och företaget utvecklades med en ny slip, nya lokaler och bryggor. Fjärde generationen Backmans; Peder, Örjan och Jonas, tog över företaget 1990 och leder företaget än idag. Bolaget sysselsatte då 17 personer. Kundunderlaget utgjordes av Fiskeflottan, Marinen samt mindre kusttonnage .

historik_bild

Bilden ovan är från 1990. Med på bilden är bl a bröderna Backman i unga dagar.

Åren 1991-2001

Åren 1991-1996 moderniserades anläggningen på Öckerö med nya kontor och verkstadsbyggnader. 1997-98 byggdes anläggningen på Hönö för att underlätta produktionen på Öckerö samt höja kvaliteten på arbetet ytterligare. Under åren 2000-2001 har hamnen på Öckerö fördjupats till 6.5 meter samt en ny slip anlagts för fartyg upp till 900 ton. Kajer har byggts runt varvet samt planering för kommande nyetableringar av kajområden har projekterats.

Idag

Idag sysselsätter företaget drygt 80 personer och försäljningsvolymen har ökat 10 gånger på de senaste 10 åren. Verksamhet bedrivs på Öckerö och Hönö och har breddats med en nybyggnadssida samt tillverkning och försäljning av trål och fiskevinschar.

Under våren 2006 flyttade vår elverkstad, motorverkstad samt MarinInWest’s verksamhet in i nyrenoverade lokaler (tidigare tillhörande Öckerö Båtvarv), dessa har anpassats till våra behov och ligger kajnära vilket ger oss möjlighet till en bättre kundservice.

Vårt köp av företaget MarinInWest, med inriktning mot nautisk utrustning, stärker vårt mål att bli en heltäckande leverantör av fartygstjänster.

Anläggningen på Öckerö har genom förvärv utökats med ytterligare
26 000 m2 mark och vatten. Marken ger oss möjlighet att samtidigt torrsätta ca 15 båtar/fartyg upp till 150 ton, vilket möjliggör större kapacitet speciellt vår- och sommartid.

Under 2009 har vi färdigtställt en ny fartygshall med måtten 35x12x17 m för ökad möjlighet till inomhusarbeten med båtar/fartyg upp till 150 ton. Ett helt nytt projekt- och kontorscentrum på 1 000 m2 ingår också i denna byggnad. Detta ger oss ytterligare samordningsvinster i produktionen.

2011 ökades torrsättningsytan med ca. 4500m2. Ny hoist på 300ton togs i bruk slutet av 2011.

Företaget har idag personal i alla de yrkesgrupper som behövs för att serva kunder inom den kommersiella sjöfarten upp till 900 ton. Kundunderlaget är huvudsakligen Svenska fiskeflottan, Marinen, Kustbevakningen, kusttonnage, Strömma, Styresöbolaget, Lots-Bogser flottan, Öckerö Kommun, Vägverkets färjor samt fartyg med Scania eller caterpillar motorer.

Vi har också en väl utvecklad projektorganisation och system för jour och ansvar för ägarnas klassperioder, målet är att öka ägarnas tillgänglighet och minska kostnaderna över en femårsperiod.