Leveransvillkor

Ö-varvet AB arbetar och levererar varor samt tjänster enligt AVR 10-5SAFE 18 och NLM 10