Om företaget

Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation/servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö men vi har även produktion på Hönö där alla mekaniska arbeten som ex, tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner utförs.

Under 2000-talet har vi gjort genomfört stora förändringar i våra anläggningar och är idag en modern anläggning. Dessa har resulterat i nya torrsättningsmöjligheter, nya kajer, större hamndjup och anpassade verkstäder för alla yrkesgrupper. Säkerheten har förstärkts med inhägnader och avgränsningar mot övriga verksamheter i området. Under 2009 inviger vi även vår nya skrovhall samt våra nya kontor och projektutrymme.
2011 utökades torrsättningsmöjligheten upp till 300 ton fartygsvagn.

Verksamheten har även organisationsmässigt förbättrats och dessutom miljösäkrats. Med detta i ryggen känner vi att vi har en bra grund inför framtiden.