Ytbehandling

Vi arbetar med alla typer av ytbehandlingar för fartygskonstruktioner.
Våra tjänster består av vattenblästring, rostskyddsmålning och sprutning.