Vinschar & tråltrummor

Vi har idag en väletablerad försäljning och tillverkning av vinschar och tråltrummor på vår anläggning på Hönö.

Vinschar och trummor konstrueras utefter kundens specifika krav och med målsättning att hitta en konstruktion som ger den optimala lösningen för kunden. Samtliga vinschar varmgalvaniseras.
Vi eftersträvar miljövänliga alternativ och tillverkar därför övriga detaljer av rostfritt stål där det är tekniskt möjligt.

Våra kunder består bl.a. av TTS som i sin tur levererar Ro-Ro system till marknaderna i Kina och Östeuropa. Andra kunder är Kustbevakningen och fiskebåtsrederierna. De expansiva Donsörederierna har vi förtroendet att frekvent leverera till och då oftast som förtöjningssystem.