Säkerhet

Ö-Varvet arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet. Vilket innebär bl.a. att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.
Säkerhetsgruppen hanterar:

  • Samordna säkerhetsarbetet
  • Riskhantering, försäkringar
  • Brandskydd, bevakning
  • Passage och larm
  • Samordna fysiska arbetsmiljö och miljöarbetet
  • Utveckla miljöledningssystemet
  • Samordna tillståndsfrågor beträffande kemikalier, brandfarlig vara
  • Handlägga arbetsskador – anmälningar och tillbudsrapporteringar
 • Sköta kontakter med myndigheter och andra intressenter i ärenden som säkerhetskaraktär

SÄK 20

Föreningen Sveriges Varv, med Arbetsmiljöverkets benägna tillstånd, har
under 2019 beslutat att i tillägg till Arbetsmiljöverkets vägledningsdokument, som sitt
eget säkerhetsreglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”ARBETEN PÅ FARTYG” i
uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Ö-varvet AB och beskriver:

  • Yttre säkerhet
  • Inre säkerhet
 • Informationssäkerhet

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada. VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Övarvet AB. Operativt ansvarig för säkerhets-arbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar. Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Ö-varvet AB inkl kontakter med externa intressenter.