Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.
Sedan 2003 är Ö-varvets verksamhet certifierad enligt standarden ISO-14001. Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Vår miljöpolicy:

  • Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart. 
  • Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.
  • Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.
  • Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
  • Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
  • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos oss.