Affärsidé

  • Att skapa en bra arbetsplats för varvets anställda.
  • Att vara en effektiv men trivsam plats för våra kunder.
  • Driva och förvalta kapital och kompetens samt vårda det långa arvet.
  • Att efter bästa förmåga driva det dagliga arbetet och på ett förnuftigt sätt handskas med bolagets resurser.
  • Att ta ansvar för kunden även i goda tider.
  • Att inom ramen för en sund ekonomistyrning skapa en bra arbetsplats för de anställda samt att utvecklingen av verksamheten är positiv.
  • Att hålla sig inom varvsnäringen och/eller det som på lång sikt gagnar varvsrörelsen eller skapar sidokompetens till att utveckla densamma.
  • Glada och tacksamma.