Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.
Sedan 2003 är Ö-varvets verksamhet certifierad enligt standarden ISO-14001. Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Miljöpolicy

Ö-varvet är ett familjeföretag som drivs i fjärde generationen. Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet. Vårt miljöarbete utgör på ett självklart sätt en naturlig del av vår verksamhet. Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
  • Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
  • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning.
  • Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos Ö-varvet.