Kvalitet

Ö-varvets kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetsystem bygger dels på ISO-systemen men också baserat på SE-klassens krav och bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vi är certifierade för ISO-9001.

Vår kvalitetspolicy innebär att:

  • Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser.
  • Tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.
  • Kunden skall kunna lita på att produkten går att använda i sin miljö.